• Anasayfa
  • »
  • Hizmetlerimiz
  • »
  • Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Çevre Danışmanlık Firmamız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve bu kapsamda Çevre Yönetim Hizmeti sunan bir kuruluştur.

-Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması

-Çevre Mevzuatları Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlanması

-İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının alınması

-Geçici Faaliyet Belgesinin alınması

-Çevre İzinleri alınması

Emisyon İzni

Gürültü Kontrolü İzni

Atık Su Deşarjı İzni

Tehlikeli Madde Atık Su Deşarjı İzni

Derin Deniz Deşarjı İzni

 

-Çevre Lisansları alınması

Geri Kazanım Lisansı

Bertaraf Lisansı

Ara Depolama Lisansı

İşletme Lisansı

Arındırma Lisansı


-Tesislerin Çalışmasının Çevre Kanunu ve Bu Kanuna Dayanılarak Yürürlüğe Giren Yönetmeliklere Uygunluğunun Kontrolü


-Atık Yönetimi (Ambalaj Kod ve Şifre,Atık Yağ Beyan Formu,Tehlikeli Atık Kod ve Şifre,Tehlikeli Atık Yönetim Planı,Ambalaj Atıkları Eylem Planı)


-Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izlemek, mevzuatlarda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek ve raporlamak


-Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesis Çalışanlarına Bilgilendirici Eğitimlerin Verilmesi


-Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesis Çalışanlarına Özendirici Faaliyetlerin Düzenlenmesi


-Teknik Uygunluk Raporları Hazırlamak ( Atık Yağ,Bitkisel Atık Yağ,Ömrünü Tamamlamış Lastik,ÖTA Geçici Depolama,ÖTA İşleme, PCB Arındırma…)